1. خانه
  2. مشتریان ما در حوزه آموزش مجازی

مشتریان ما در حوزه آموزش مجازی

مجتمع آموزشی غیرانتفاعی ستوده دانش – منطقه ۳ تهران

مدرسه ستوده به عنوان یکی از مدارس غیرانتفاعی و موفق در حوزه آموزشی در سطح منطقه ۳ تهران در حال حاضر در دو سطح دبستان و دبیرستان در حال استفاده از خدمات شرکت یامین در حوزه اموزش مجازی می باشند.

مشتریان ما در حوزه آموزش مجازی

برخی اقدامات انجام شده:

۱- راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی

۲- آموزش کادر آموزشی مدرسه جهت استفاده از سامانه و تولید محتوا

۳- ارائه آموزش های تخصصی در زمینه تولید محتوا با استفاده از ابزار های حرفه ای سامانه مودل

۴- ارائه آموزش های تخصصی تولید آزمون در مودل

۵- ارائه مشاوره و آموزش جهت بهبود فرآیند آموزش مجازی

دبیرستان استعداد های درخشان علامه حلی ۸ (سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)

 

مدرسه علامه حلی 8

برخی اقدامت انجام شده:

۱- راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی

۲- آموزش کادر آموزشی مدرسه جهت استفاده از سامانه و تولید محتوا

۳- ارائه آموزش های تخصصی در زمینه تولید محتوا با استفاده از ابزار های حرفه ای سامانه مودل

۴- ارائه آموزش های تخصصی تولید آزمون در مودل

۵- ارائه مشاوره و آموزش جهت بهبود فرآیند آموزش مجازی

مجتمع آموزشی ضحی- منطقه ۱ تهران

مدرسه ضحی به عنوان یکی از مدارس غیرانتفاعی و موفق در حوزه آموزشی در سطح منطقه ۱ تهران در حال حاضر در دو سطح دبستان و دبیرستان در حال استفاده از خدمات شرکت یامین در حوزه اموزش مجازی می باشند.

مشتریان ما در حوزه آموزش مجازی
برخی اقدامات انجام شده:

۱- راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی

۲- ارائه خدمات میزبانی سرور و پشتیبانی از آن

۳- آموزش کادر آموزشی مدرسه جهت استفاده از سامانه و تولید محتوا

۴- ارائه آموزش های تخصصی در زمینه تولید محتوا با استفاده از ابزار های حرفه ای سامانه مودل

۵- ارائه آموزش های تخصصی تولید آزمون در مودل

دبستان فرهنگ – منطقه ۳ تهران

دبستان فرهنگی واقع در منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران از مدارس دریافت کننده خدمات از شرکت یامین می‌باشد.

مشتریان ما در حوزه آموزش مجازی
برخی اقدامت انجام شده:

۱- راه اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی

۲- آموزش کادر آموزشی مدرسه جهت استفاده از سامانه و تولید محتوا

۳- همکاری و همراهی با کادر آموزشی در تعریف دوره، کلاس، دانش آموز و معلم

فهرست